DARMA Home

Overview

20 Jun 2019 • København
26 Jun 2019 • Odense
03 Jul 2019 • Ålborg
03 Jul 2019 • Aarhus
04 Jul 2019 • Aalborg/København
08 Jul 2019 • Hellerup
15 Jul 2019 • Aden, Yemen
15 Jul 2019 • Roskilde

Job openings

On this page, job openings from organisations relevant to DARMA's members are listed.

If you wish to post a job opening, please contact the DARMA Secretariat

Current job openings

  • 14 Jun 2019
  • 02 Aug 2019
  • 12:00
  • København

  Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) søger fuldmægtig til Forskningsadministrationen 

  Vil du være med til at udvikle rammerne for forskningen på KADK, så skolens forskere får de bedst mulige vilkår for at skabe forskningsresultater til gavn for samfund, uddannelser og erhverv? Bliver du motiveret af at bruge dine administrative kompetencer i dialog med forskere og interessante faglige miljøer?

  KADK er midt i en rivende udvikling, som bl.a. medfører en række ambitiøse mål for den eksterne forskningsfinansiering. Så hvis du brænder for ekstern forskningsfinansiering, hvor det gælder om at bidrage til en høj kvalitet i vores ansøgninger (pre-award), men også synes, det er interessant at arbejde med de øvrige dele af det forskningsadministrative felt, så er du måske vores nye kollega.

  Stillingen

  De primære arbejdsopgaver vil relatere sig til ekstern forskningsfinansiering, herunder

  - monitorering og formidling af relevante opslag for KADK

  - identificering af nye fundingmuligheder

  - vejledning, servicering og sparring af institutionens forskere i ansøgningsprocessen

  - kvalitetssikring af ansøgninger

  Herudover kan der forventes en række øvrige opgaver inden for Forskningsadministrationens samlede opgaveportefølje, herunder udvikling og drift af processer for kvalitetssikring og -udvikling. Du vil med andre ord kunne forvente en varieret hverdag med mange forskellige drifts- og udviklingsopgaver, der skal løses i samarbejde med den øvrige administration, skolens forskere og eksterne samarbejdspartnere.

   

  Om dig

  Den ideelle ansøger har en relevant kandidat-/ph.d.-grad samt administrativ erfaring fra en forskningsinstitution, et ministerium eller anden politisk ledet organisation, hvor du har arbejdet inden for det forskningsadministrative felt. Hvis du har erfaring med ekstern finansiering generelt og med EU’s rammeprogram specifikt, vil det være en fordel.

  Du er resultatorienteret og talstærk, og har gode analytiske evner og en systematisk, struktureret og proaktiv arbejdsform. Du formulerer dig præcist mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk, og evner at samarbejde og opbygge relationer til både videnskabelige, kunstneriske og administrative kolleger. Du har lyst til at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for forskningsadministration og evner til at kunne agere i en kompleks organisation.

  Forskningsadministrationen indgår i skolens administration, der bistår skolens ledelse og understøtter skolens kerneopgaver inden for forskning og uddannelse. Forskningsadministrationen løser sine opgaver i tæt samspil med skolens ledelse, forskere og den øvrige administration. Forskningsadministrationen opgaver relaterer sig til ekstern forskningsfinansiering, forskeruddannelse, kvalitetssikring, erhvervssamarbejde samt sekretariatsbetjening af KADK’s ledelse, ph.d.-skole og forskningsfora.

  Ansættelsesvilkår

  Ansættelse som fuldmægtig sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. KADK er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

  Læs mere og søg via https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8429134?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex


  • 20 Jun 2019
  • 12 Aug 2019
  • København

  Økonomikonsulent til udvikling af den økonomiske styring på Københavns Universitet

  Brænder du for at udvikle og understøtte den økonomiske styring i en kompleks organisation? Er du optaget af, hvordan overordnet budgettering og planlægning kan være med til at forbedre styringen i en større virksomhed?

  Københavns Universitet er inde i en spændende periode med høje udviklingsambitioner og nye styringsbehov. Hertil kommer, at der primo 2019 er besluttet at implementere en ny budgetmodel, hvor ét af elementerne er et større fokus på universitetets eksternt finansierede forskningsprojekter – et arbejdsområde, du især vil skulle beskæftige dig med.

  Vi søger således en initiativrig og udadvendt økonomimedarbejder til dels at understøtte planlægningen og budgetteringen af KU’s mange tilskudsmidler fra eksterne kilder, dels at arbejde med at implementere et økonomifagligt system til universitetets fakulteter og institutter.

  Der er tale om en stilling, der organisatorisk er placeret i universitetets centrale økonomifunktion ”Koncern-økonomi, Økonomistyringssektionen”. I Økonomistyringssektionen vil du blive en del af et fagligt kompetent og velfungerende team på 8 personer, som i tæt samarbejde med resten af organisationen udvikler og drifter KU’s løbende budgettering og økonomistyring.

  Du vil i første omgang primært blive involveret i udviklingsopgaver inden for økonomistyring og budgettering, bl.a.:

  • Udvikling af budgettering og opfølgning af den eksterne portefølje med fokus på full-cost budgetter, udvikling af fælles standarder og værktøjer til porteføljestyring, udvikling af standardberegningsmetoder for centrale følgeomkostninger mv.
  • Udrulning af internt udviklet pre-award system (NIMBUS) til universitetets fakulteter og institutter
  • Derudover videreudvikling af ledelsesinformation i form af opfølgning samt afrapportering på KU’s økonomi til KU’s ledelse ved 10 månedlige opfølgninger samt to årlige økonomirapporteringer. Du skal have lyst til løbende dialog og sparring med ansatte og ledere på forskellige niveauer i organisationen og med forskellige forudsætninger for økonomistyring.

  Om dine kvalifikationer
  Vi lægger vægt på, at du er ansvarsbevidst, faglig stærk, resultatorienteret, har gode samarbejdsevner samt har

  • en relevant videregående uddannelse inden for økonomi- eller samfundsvidenskab og gerne et par års erfaring
  • gerne erfaring med og forståelse for økonomistyring i en større offentlig institution
  • stærke analytiske evner, et godt overblik og nemt ved at overskue komplicerede processer
  • gode kommunikative og formidlingsmæssige evner i såvel skrift som tale
  • erfaring med håndtering af eksterne tilskudsmidler, kendskab til full-cost budgettering mv. vil være en fordel
  • flair for it og gerne kendskab til økonomisystemer, fx Navision og rapportværktøjet LDV. Det er også en fordel, hvis du er god til Excel
  • humor og kan møde hverdagens udfordringer med et godt humør

  Du får

  • Et spændende og udfordrende job med gode muligheder for faglig sparring, personlig udvikling og efteruddannelse
  • Bredt samarbejde med mange forskelligartede aktører
  • Et uformelt, godt kollegialt miljø med engagerede kollegaer

  Ansættelsesvilkår
  Vi arbejder i historiske bygninger i hjertet af København i en virksomhed med en stærk faglig kultur og gode personaleordninger. Arbejdstiden er 37 timer inkl. frokost. Vi har fleksibel arbejdstid og tilbyder gode muligheder for videreudvikling af dine personlige og faglige kompetencer.

  Ansættelse forventes at ske som fuldmægtig eller specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for at forhandle tillæg.

  Se mere og søg via https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8437213?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex 

  • 26 Jun 2019
  • 11 Aug 2019
  • Odense

  Chefkonsulent til forskerstøtte i Psykiatrien i Region Syddanmark

  Vil du være med til at styrke forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser? Og vil du i tæt samarbejde med gode kollegaer være med til at gøre det lettere at være forsker i Psykiatrien i Region Syddanmark?

  Strategi for Psykiatrisk forskning med patienten først (2017-2020) sætter fokus på forskning som en del af kerneopgaven for sygehuset sammen med udredning, behandling og uddannelse. Psykiatrien i Region Syddanmark har også fået status som Syddansk Universitetshospital. Det betyder øget fokus på forskning i alle psykiatriske afdelinger og øget behov for effektiv forskningsinfrastruktur.

  Som vores nye chefkonsulent skal du være med til at videreudvikle forskningsstøtten, så Psykiatrisygehuset når sine mål om kliniknær psykiatrisk forskning med patienten først. Du får ansvar for den faglige ledelse af forskningssekretariatet og en central rolle som bindeled mellem direktion, forskningsråd og udvalg i psykiatri og region og de enkelte forskningsenheder i Psykiatrisygehuset.

  Arbejdsopgaver

  • Du skal bidrage aktivt til den strategiske udvikling af forskningsområdet i psykiatrisygehuset, herunder udvikle og sikre målopfyldelse af forskningsstrategi og udviklingsplaner for forskning

  • Du skal være tovholder på større indsatser vedr. forskerstøtte og lede arbejdsgrupper og udvalg i forhold til udvikling og implementering af forskningsstrategier og forskningsinfrastruktur

  • Du skal udvikle beslutningsoplæg til forskningsråd, udvalg og direktion

  • Du skal videreudvikle administrative procedurer i forbindelse med uddelinger og nedsættelse af bedømmelsesudvalg

  • Du skal anvende og tilpasse forbedringsmetoder til udviklingen af forskerstøtten

  • Du skal være bindeled til Psykiatrisygehusets administration i arbejdet med at sikre koordinering af kommunikation i forhold til sygehusets indsatser omkring forskning

  • Du skal opbygge netværk til andre kliniske forskningsinstitutioner i samarbejde med Psykiatrisygehusets forskningsenheder.

  Din profil

  Du har indgående viden og erfaring med forskningsunderstøttelse og sekretariatsbetjening. Du har interesse og flair for at omsætte strategier og visioner til konkrete initiativer og systematik til at følge op på mål. Du kan levere høj faglig kvalitet til sekretariatets samarbejdspartnere interne såvel som eksterne. Du er skrap til facilitering og procesledelse. Du skriver klart, kort og præcist og formidler på et højt fagligt niveau. Du har analytisk sans og kan hurtigt sikre dig den viden, der er nødvendig for at kunne løfte nye opgaver. Du er initiativrig, struktureret og god til at involvere og samarbejde med andre. Du har interesse for psykiatrien og motiveres af at gøre en forskel for mennesker med psykiske lidelser. Du har relevant akademisk baggrund på kandidat- eller masterniveau.

  Vi tilbyder

  Vi kan tilbyde en stilling med spændende opgaver, en afvekslende hverdag og gode udviklingsmuligheder. Da stillingen er nyoprettet, er der også stor frihed til selv at forme dine arbejdsopgaver. Forskningssekretariatet består af tre medarbejdere (en specialkonsulent, en statistisk konsulent og den ledige chefkonsulentstilling). Du vil få et tæt samarbejde med Psykiatrisygehusets forskere og ledelse, institutter på SDU og Region Syddanmarks øvrige sygehuse og netværk med andre, der arbejder med forskningsunderstøttelse. Vi tilbyder også en social og familievenlig arbejdsplads med personaleklub og fredagscafé.

  Din ansættelse

  Dine løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.

  Tiltrædelse 1. oktober 2019 eller snarest muligt.

  Arbejdsstedet er Telepsykiatrisk Center, Heden 11, 5000 Odense. Du skal forvente rejseaktivitet til Psykiatriens forskningsenheder i Region Syddanmark i forbindelse med jobbet.

  Ansøgningsfristen er 11. august 2019. Vi forventer at holde 1. samtale fredag den 23. august og evt. 2. samtale onsdag den 28. august.

  Mere information

  For at søge stillingen og få mere information: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=198&ProjectId=207962&DepartmentId=21331&MediaId=2897

  • 03 Jul 2019
  • 05 Aug 2019
  • Aarhus

  Forskningsstøtteenheden søger en AC-fuldmægtig pr. 1. oktober 2019


  Forskningsstøtteenheden rådgiver forskere på Aarhus Universitet i forhold til at skaffe finansiering til og forvalte større, strategisk vigtige forskningsprojekter som sikrer, at Aarhus Universitet er et toneangivende universitet, der samarbejder med omverdenen om at lave excellent forskning og løse samfundsmæssige udfordringer. Vi rådgiver også forskerne på Aarhus Universitetshospital.

  Den vigtigste opgave vil være at bistå forskerne på fakultetet Science & Technology med at søge ekstern finansiering til forskning, både nationalt og internationalt, herunder ikke mindst via EU's Rammeprogram for Forskning og Innovation – Horizon 2020. Interesse for og kendskab til de europæiske virkemidler vil derfor være en styrke.

  De primære arbejdsopgaver er:

  • Ansøgningskommentering med henblik på at sikre, at en ansøgning i både form og indhold er konkurrencedygtig og opfylder de krav, som bevillingsgiver stiller
  • Udarbejdelse og gennemgang af budgetter
  • Bidrag til de ikke-videnskabelige afsnit i fondsansøgninger til nationale og internationale bevillingsgivere
  • Sparring med forskere og institutter om funding- og forskningsstrategi samt målretning af ansøgninger
  • Opsamling og formidling af viden om finansieringsmuligheder samt generel orientering om forskningspolitiske tiltag.

  Eksempler på øvrige arbejdsopgaver:
  • Udarbejdelse af ansøgningsstrategier for forskere og forskergrupper
  • Afholdelse af kurser og formidling af relevant viden
  • Udarbejdelse af vejledninger, der kan sikre bedre kvalitet af ansøgninger
  • Deltagelse i faglig videreudvikling af enheden, herunder ikke mindst på det naturvidenskabelige område

  I vurderingen af ansøgere vil vi lægge særlig vægt på, at følgende kvalifikationer er til stede:
  • Relevant akademisk uddannelse
  • Erfaring med at udarbejde ansøgninger om ekstern finansiering til forskning
  • Særdeles gode evner til at arbejde selvstændigt, til at kunne tage initiativ og være udadvendt og ikke mindst yde god rådgivning
  • Erfaring med og gode evner til at opbygge gode relationer med samarbejdspartnere, f.eks. forskere, institutter og centrale enheder
  • Stærke formulerings- og formidlingsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
  • Tæft for økonomi – særligt med henblik på udarbejdelse af budgetter
  • Kendskab til nationale og internationale bevillingsgivere til forskning
  • Interesse for både dansk og europæisk forskningspolitik
  • Fleksibilitet i spidsbelastningsperioder

  Vi tilbyder:
  • Et udfordrende og selvstændigt job
  • En bred kontaktflade til interne og eksterne samarbejdspartnere
  • En uhøjtidelig omgangstone i en afdeling med i alt ca. 30 medarbejdere
  • En fleksibel arbejdsplads med gode videreuddannelsesmuligheder.
  Der må påregnes rejseaktivitet i mindre omfang til de dele af Aarhus Universitet, der ligger andre steder i Danmark.

  Løn- og ansættelsesvilkår:
  Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer pr. uge. Løn og arbejdsvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Ansættende myndighed bliver Aarhus Universitet. Det primære tjenestested er hos Forskningsstøtteenheden i Aarhus, Katrinebjergvej 107.

  Yderligere oplysninger:

  For at søge stillingen og mere information: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8456152?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex

  • 03 Jul 2019
  • 15 Aug 2019
  • Ålborg

  EU Projektleder med Teamkoordinatorfunktion ved Forskningsstøttekontoret på AAU


  Brænder du for forskning og innovation? Har du stærke kompetencer inden for projektledelse og kommunikation, så er det måske dig, vi søger til vores forskningsstøttekontor på Aalborg Universitet (AAU) i Aalborg.
  Vi søger en projektleder med stærke kompetencer inden for strategisk kommunikation og høj administrativ faglighed til projektledelse af større EU forskningsprojekter på Aalborg Universitet. Stillingen er placeret i AAU Innovation på Forskningsstøttekontoret Fundraising & Project management med arbejdssted i Aalborg. Det er en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. september 2019 eller snarest derefter.

  Stillingsbeskrivelse

  De primære opgaver er den faglige koordinering og udvikling i projektledelsesteamet, sikre impact og synlige resultater af EU forsknings- og innovationsprojekter gennem en målrettet kommunikation samt understøtte AAUs forskere med en professionel håndtering af EU projekter. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med forskere, bevillingsgivere og administrative kolleger i ind- og udland. Du kan læse mere om kontoret her: https://www.funding.aau.dk/ og om Aalborg Universitet her: www.aau.dk

  Dine Arbejdsopgaver vil hovedsagligt bestå af:   

  • Faglig koordinering og udvikling af projektledelsesteamets opgaveportefølje
  • Rådgivning og sparring om projektledelse til forskere knyttet til det enkelte projekt, herunder også de deltagende partnere fra øvrige europæiske lande
  • Sparring med videnskabelig projektleder (koordinator) vedrørende fx strategi, fremtidige fundingmuligheder og projektplaner
  • Udvikling og implementering af kommunikationsstrategier i regi af AAU ledede EU-projekter
  • Løbende monitorering af projektopfølgning i forhold til fagspecifikke medier med henblik på proaktiv kommunikation
  • Administrative projektledelsesopgaver, herunder samarbejde med bevillingsgiver og konsortium, faglig projektafrapportering, organisering af konsortiemøder samt deltagelse i disse
  • Udarbejdelse af procedurebeskrivelser for administrativ EU projektledelse
  • Udvikle og implementere processer og værktøjer for projektledelse
  • Kvalitetssikring af bevillinger under forhandling
  • Budgetopfølgning og økonomisk afrapportering
  • Netværksaktiviteter, såvel internt på AAU som i eksterne fora

  Dine kvalifikationer

  Vi søger en proaktiv, imødekommende og udadvendt kollega, der både kan håndtere de store overordnede linjer og samtidig evner at fokusere detaljen. Du kommunikerer sikkert og klart på både dansk og engelsk og føler dig tryg ved at tale i større forsamlinger.

  Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • har et godt kendskab til universitetssektoren
  • har erfaring med administrativ projektledelse særligt på EU forsknings- og innovations projekter
  • har erfaring med strategisk kommunikation, gerne fra EU forsknings- og innovations projekter
  • kan agere som sparringpartner for forskere, kolleger og samarbejdspartnere (internt som eksternt)
  • har stærke kvalifikationer inden for mundtlig og skriftlig formidling på såvel dansk som engelsk
  • arbejder struktureret, er samarbejdsorienteret, selvstændig, og initiativrig
  • har indgående kendskab til budgetopfølgning og økonomistyring, herunder erfaring med Excel på superbrugerniveau
  • trives med et til tider hektisk og meget varieret job med skarpe deadlines og i perioder en del rejseaktivitet (inden for Europa)

  Vi ser gerne, at du har 3-5 års erfaring, som projektleder eller –koordinator. Vi ser endvidere gerne, at du har en relevant kandidatgrad.

  Hvem er vi?

  Forskningsstøttekontoret er en del af AAU Innovation, der er en stabsenhed under rektor. AAU Innovation ledes af innovationsdirektøren og har ca. 80 medarbejdere fordelt på 3 tre søjler: Vidensamarbejde, Forskningsstøtte, og Kontrakt. Forskningsstøttekontoret består af 20 medarbejdere fordelt på policy, pre- og post award aktiviteter. AAU Innovations medarbejdere er placeret på de 3 AAU campus (Aalborg, København, Esbjerg) og på AAU kontoret i Bruxelles. AAU Innovation arbejder tæt sammen med universitetets fakulteter, institutter, de faglige miljøer og universitetets øvrige administration.

  På Forskningsstøttekontoret vil du blive en del af projektlederteamet med ansvar for teamets opgaveportefølje. En fællesnævner for teamet er rummelighed og gensidig respekt, og at vi værdsætter godt kollegaskab og den dynamik, vores forskellighed genererer. Vi deler i høj grad viden med hinanden, og sparring er en helt naturlig del af hverdagen.

  Vi tilbyder rammer, der muliggør ”det hele liv”. Det vil bl.a. sige fleksibel arbejdstid, frihed under ansvar og forståelse for forskellighed i arbejdsmæssige prioriteringer og ambitioner. Til gengæld er det også nødvendigt, at du er fleksibel i forhold til perioder med stor arbejdsbelastning.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Forskningsstøttechef Charlotte Pedersen Jacobsen, tlf. 5171 3850 eller Chefkonsulent Jane Tymm-Andersen, tlf. 2990 4656.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34/35.

  Ansættelse pr. 1 september 2019 eller snarest derefter.


  Løn og ansættelsesvilkår

  Ansættelse og aflønning iht. gældende overenskomst i Staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

  Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

  AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.


  Mere information

  For at søge stillingen og få mere information: https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=1968&VacatureID=1051576

  top


  • 04 Jul 2019
  • 11 Aug 2019
  • Aalborg/København

  Fundraiser til institut for Planlægning på Aalborg Universitet


  Ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet søger vi en engageret og serviceminded fundraiser med stærke kompetencer inden for fundraising og ekstern finansiering. Stillingen er en fast fuldtidsstilling til besættelse 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Arbejdspladsen kan enten være på campus i Aalborg eller København og uanset skal der påregnes ugentlige arbejdsdage på det andet campus.

  Stillingsbeskrivelse

  Som fundraiser på Institut for Planlægning får du en central rolle med rådgivning og understøttelse af instituttets forskere med henblik på hjemtagning af eksterne midler. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med både ledelse, forskere og administrative kolleger på instituttet og med det centrale forskningsstøttekontor F&P Fundraising & Project management.

  Du bliver ansvarlig for at implementere Aalborg Universitets nye strategi og samarbejdsmodel for en målrettet professionel forskningsstøtte på Institut for Planlægning. Du vil blive ansvarlig for at opbygge nye processer omkring instituttets fundraising og blive en drivende kraft i at systematisere instituttets forskningsansøgninger. Herunder sikre, at der etableres samarbejde mellem forskere og F&P, når projektansøgninger understøttes af dem. Ved øvrige projektansøgninger skal du understøtte den enkelte ansøgning.

  Arbejdsopgaverne vil blandt andet omfatte:

  • Instituttets first-point-of-contact for både interne og eksterne partnere vedrørende fundraising
  • Etablere overblik og rapportering over instituttets forskningsansøgninger
  • Udarbejde forskningsstrategiske analyser og oplæg til ledelsens strategiske prioritering
  • Udvikle og forestå implementering af forskningsstrategiske tiltag
  • Etablere og drive et fundingnetværk på tværs af instituttets forskningsgrupper
  • Sikre forskernes kompetenceudvikling og vejlede inden for afsøgning og ansøgning af fundingmuligheder
  • Tæt samarbejde med forskningsgrupper for at sikre forskningsunderstøttelsen tilpasses forskningsstrategier
  • Agere sparringspartner for forskerne i ansøgningsprocessen og give feedback på forskningsansøgninger
  • Overblik over instituttets forskningskompetencer til sagsbehandling af relevante hørringer, prisindstillinger og eliteforskerprogrammer
  • Supportere ved budgetlægning på udvalgte projekter
  • Overlevere til projektteamet, når projekter realiseres

  Det er vigtigt med en fleksibel forståelse af og tilgang til opgaveporteføljen, som løbende skal tilpasses instituttets behov og strategi.

  Dine kvalifikationer:

  • Erfaring med fundraising i forsknings- og uddannelsesmiljøer.
  • Interesse for strategi, analyse og tilsvarende forskningsunderstøttende opgaver.
  • Et godt overblik over og en udpræget sans for at opdyrke og spotte fundraising potentiale samt at matche forskningsideer med fundraising muligheder
  • Gode analytiske evner, en struktureret tilgang til dit arbejde og i stand til at løse opgaver med kort frist
  • God til at følge op og få afsluttet både egne og fælles opgaver
  • Arbejder selvstændigt, er opsøgende, initiativrig og god til at prioritere opgaver med mange deadlines.
  • Trives i en stilling med en bred kontaktflade i en stor organisation
  • Har et godt netværk inden for forsknings- og fundingmiljøer
  • Positiv og tillidsvækkende personlighed, som er god til at etablere værdiskabende arbejdsrelationer
  • Er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk.

  HVEM ER VI?

  Institut for Planlægning arbejder med samfundsudvikling i bred forstand ud fra et fokus på at skabe en mere bæredygtig fremtid. Instituttet er kendetegnet ved nyskabende og uafhængig forskning som grundlag for undervisning og input til beslutningstagning omkring nuværende og fremtidige udfordringer relateret til samfundets bæredygtighed.

  Vores forskning og undervisning spænder således bredt inden for bæredygtig omstilling, design, forbrug og produktion samt miljøvurdering, energiplanlægning, cirkulær økonomi, arealanvendelse og havmiljø - alt sammen forankret i en problembaseret tilgang i en unik kombination mellem samfundsforståelse og teknologi.

  Vi leverer forskningsbaseret undervisning inden for en række uddannelser centreret omkring planlægning og bæredygtighed, og vi er det eneste sted i Danmark der uddanner landinspektører.

  Vores forskning danner således grundlag for uddannelsen af fremtidens arbejdsstyrke, og som en del af Aalborg Universitet hviler instituttet på en samfundsengagerende tilgang, der er med til at sikre at vi skaber uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet og et samfund med stigende fokus på bæredygtighed og en bæredygtig omstilling.

  Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Institutleder Tine Herreborg Jørgensen på mobil: 93 56 21 41 eller via e-mail: tine@plan.aau.dk . Du kan også kontakte sekretariatsleder Lena Haugsted Laursen på mobil: 93 56 23 13 eller via e-mail: lena@plan.aau.dk .

  Vi forventer at holde samtaler i uge 33-35. Der vil evt. blive anvendt personprofilanalyse. 

  Vi ser frem til at modtage din ansøgning.


  Løn og ansættelsesvilkår

  Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

  Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

  Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

  AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.


  Mere information

  For at søge stillingen og mere information: https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=1968&VacatureID=1052704   • 05 Jul 2019
  • 05 Aug 2019
  • Aarhus

  Center for Innovation og Entreprenørskab (CIE) søger studentermedhjælp til forskningssupport

  Forskningscenteret for Innovation og Entreprenørskab ved VIA University College, søger en studentermedhjælp til 7,4 timer om ugen (svarende til 1 arbejdsdag) med tiltrædelse snarest muligt.

  Er du interesseret i et studierelevant job med mulighed for at deltage i forskning inden for innovation og entreprenørskab, forestå administrative opgaver og understøtte konferencer samt workshops, så har vi en interessant stilling til dig.

  Center for Innovation og Entreprenørskab arbejder primært med uddannelsesudvikling i entreprenørskab og social innovation bredt i Danmark og udlandet. Desuden har CIE opgaver på tværs af VIA, i et tæt samarbejde med uddannelserne, studentervæksthusene og eksterne partnere.

  Dine opgaver
  Du vil som studentermedhjælp blive tilknyttet forskellige administrative opgaver, forskellige forskningsopgaver og derudover hjælpe til efter behov. Du vil udvikle relevante studiekompetencer i forhold til projektledelse, litteratur review, analyseopgaver og kommunikation.

  Du kan således få opgaver i forhold til:

  • Projektstyring og projektadministration
  • Løbende administration (Rejseafregning, mødebooking, lokaler, kommunikation o. lign)
  • Systematisk litteratursøgning og mindre litteratur reviews
  • Transskribering af interviews 
  • Indsamling af spørgeskemadata, herunder opsætning af spørgeskemaer
  • Kodning af kvalitative data
  • Policy analyse
  • Kommunikationsopgaver

  Vi søger en studentermedhjælp, der både trives med at arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre. Det er en fordel, hvis du sætter pris på et åbent miljø med mange samarbejdsrelationer og ideer, hvor du samtidig godt kan lide at hjælpe til med at holde styr på tingene. 

  Opgaverne vil være små og store, og arbejdsintensiteten kan variere fra uge til uge. Du skal finde værdi i at medvirke til at få opgaver til at glide i centeret.

  Dine kompetencer
  Stillingen forudsætter, at du har en baggrund som studerende på en videregående uddannelse og har en god forståelse af forskningsmetoder, har interesse for at skabe systematik i opgaveløsningerne og er god til venlig opmærksom kommunikation med vores mange aktører.

  Da arbejdsopgaverne ofte er ulige fordelt, kan arbejdet endvidere kræve, at du er fleksibel og i nogle uger, f.eks. op til deadlines og kan afsætte mere end 8 timer om ugen. Centeret er placeret på både Campus C og Campus N i Aarhus, hvor der vil være mødeaktivitet, men mange arbejdsopgaver vil også kunne varetages hjemmefra.

  Du kommer til at arbejde tæt sammen med en anden studentermedhjælp, en ledelsespartner og med forskningslederen i centeret.

  Løn- og ansættelsesvilkår
  Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er tidsbegrænset og løber til og med 30/6 2020 med mulighed for forlængelse.

  For mere information
  For at søge stillingen og for mere information: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8461210?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex

  • 05 Jul 2019
  • 09 Aug 2019
  • Aalborg

  Medarbejder til Fundraising og forskningsstøtte til Institut for Arkitektur og Medieteknologi


  Ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet er en stilling som fundraising- og forskningsstøttemedarbejder ledig til besættelse i perioden 1. oktober 2019 eller snarest derefter og indtil 31. december 2020. Der vil være mulighed for forlængelse. 
  Der er tale om en 37 timers stilling, og stillingen er placeret i Aalborg.
  Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi består af en række kreative uddannelser med stor søgning af studerende. Instituttet omfatter i dag ca. 150 medarbejdere og har til huse i Aalborg og København. Vi arbejder i en flad organisationsstruktur med selvstyrende teams. Jobbet vil være afvekslende og selvstændigt i et åbent miljø med en uhøjtidelig omgangstone.

  Stillingsbeskrivelse

  Vil du være med til at løfte ekstern fundraising til et nyt niveau? Ekstern fundraising har en høj prioritet på Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, som hører under det Tekniske Fakultet for IT og Design.

  Vi søger derfor for en fundraisingmedarbejder, som kan sikre, at den enkelte forsker aldrig vil være i tvivl om, hvad denne skal gøre, når hun/han har en god idé. Din primære opgave vil derfor være at rådgive og understøtte instituttets forskere med henblik på hjemtagning af eksterne midler. Du vil i den forbindelse komme til at arbejde sammen med vores nuværende fundraising- og forskningsstøttemedarbejder, instituttets ledelse og forskere samt de øvrige kolleger i administrationen.

  Samtidig vil du få tæt kontakt til AAU’s Fundraising og Projektkontor, og til instituttets fundraising- medarbejder i København. Fundraising ses som en fælles opgave på universitetet.

  Du får sammen med vores nuværende fundraising- og forskningsstøttemedarbejder ansvaret for at opbygge nye processer omkring instituttets fundraising, og vil være en drivende kraft i at systematisere instituttets forskningsansøgninger

  Eksempler på opgaver
  * Forskningsunderstøttelse dvs. afsøgning af fundingmuligheder
  * Vejledning af og sparring med instituttets ledelse og forskere
  * Løbende kontakt med forskningsgrupperne og deltagelse i forskningsgruppemøder
  * Budgetlægning i ansøgningsfasen i samarbejde med instituttets økonomikontor
  * Sekretærbistand til forskerne i ansøgningsfasen 
  * Kontakt til projektpartnere 
  * Løbende og endelig afrapportering til bevillingsgiver
  * Deltagelse i relevante fundraisingsfora og –netværk
  * Registrering af instituttets forskningsaktiviteter
  * Interne og eksterne forskningskommunikationsopgaver
  Opgaveporteføljen bliver tilpasset over tid i overensstemmelse med instituttets behov, og det er vigtigt, at du er fleksibel i forhold hertil.

  Om dig
  Vi forventer, at du er fagligt dygtig og fleksibelt indstillet i forhold til opgaveløsningen. Samtidig lægger vi stor vægt på en grundlæggende indstilling til, at vi kun kan lykkes med vores opgaver, hvis vi hjælper hinanden.

  Forventninger til dig
  * Erfaring med fundraising gerne fra et universitet eller anden forskningsinstitution
  * Et godt overblik over og en udpræget sans for at opdyrke og spotte fundraisingpotentiale samt at matche forskningsideer med fundraisingmuligheder
  * Systematisk sans for og evne til at bevare overblikket i en udfordrende hverdag med mange opgaver, samarbejdsrelationer og deadlines.
  * God til skriftlig og mundtlig kommunikation på dansk og engelsk
  * Vilje og evne til at få fulgt egne og fælles opgaver til dørs
  * En smilende og tillidsvækkende personlighed
  * Du trives i en stilling med en bred kontaktflade i en stor organisation 
  * Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til universiteternes fundraisingkilder og -netværk 

  Vi forventer, at du kan mestre størstedelen af ovennævnte opgaver – men ikke nødvendigvis det hele. Vi ser endvidere gerne, at du har en relevant kontorfaglig uddannelse eller kandidatuddannelse i forhold til opgaverne.

  Tjenestestedet bliver Aalborg, men der vil blive et nært samarbejde med instituttets fundraiser i København.

  Vi tilbyder
  * Et alsidigt job med stor selvstændighed og afveksling i opgaverne og med en bred kontaktflade
  * Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
  * Engagerede kolleger, som lægger vægt på faglighed og samarbejde
  * En fuldtidsstilling på 37 timer/uge med tiltrædelse 1. oktober eller snarest derefter

  Mere information
  For at søge stillingen og for mere information: https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=1968&VacatureID=1052330

  top


  • 08 Jul 2019
  • 28 Jul 2019
  • Hellerup

  Teamleder til kommunikationsteamet
  Vil du være med til at udvikle kommunikationsområdet hos LIFE, og sikre at vores relations- og kommunikationsarbejde understøtter LIFEs strategiske retning? VI søger en teamleder med ledelsesansvar til vores kommunikationsteam i LIFE.

  Jobbet
  Som Teamleader får du hovedansvaret for at sikre, at arbejdet i vores kommunikationsteam understøtter LIFEs mål og ambition, og at vi opbygger et solidt kendskab til vores aktiviteter hos skoler, naturfagsmiljøer og andre nøgleinteressenter på undervisningsområdet. Du refererer til direktøren for LIFE og ansvarlig for et kommunikationsteamet med 3 dygtige medarbejdere, der ligesom resten af organisationen forventes at vokse de kommende år. Stillingen indeholder personaleledelse. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dit team, og du synes det er sjovt også at være en del af de daglige løbende kommunikationsopgaver. Du får samtidig en bred kontaktflade med resten af organisationen i forhold til at planlægge og koordinere kommunikation på tværs af udviklingsafdelingen og de øvrige funktioner i LIFE.

  Dine arbejdsopgaver vil endvidere omfatte:

  • Udvikle og implementere kommunikations- og stakeholderstrategien
  • Udvikle strategi for anvendelse af datadrevne processer og metoder som grundlag for målbare kommunikationsresultater
  • Planlægning og koordination af kommunikationsaktiviteter på forskellige platforme (digitalt, grafisk og visuelt)
  • Sikre at teamet kan levere produkter til udvikling og produktion af læringspakker – i form af grafik, animationer, illustrationer, audio-visuelle produkter mv.
  • Planlægning af produktionsprocesser med Udviklingsafdelingen
  • Videreudvikling og implementering af vores grundfortælling på tværs af alle platforme
  • Ansvarlig for pressehåndtering og understøttelse af lokale og nationale presseindsatser
  • Udvikle budskaber og sikre synlighed om LIFE’s indsatser
  • Sparringspartner og rådgiver for ledelsen og medarbejdere i forhold til kommunikation og interessenter
  Professionelle og personlige kvalifikationer
  Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse inden for kommunikation og journalistisk, og minimum 10 års erfaring med at udvikle og lede strategiske og resultatorienterede kommunikationsindsatser, f.eks. fra et kommunikationsbureau, medlemsorganisation, NGO eller uddannelsesinstitution. Derudover er du vant til at arbejde med relationer og interessenter – gerne inden for uddannelsesverdenens aktører eller andre nøgleaktører fra STEM-området (Science, teknologi, engineering og matematik).

  Vi søger en, som har et stort kendskab til og erfaring med at skabe brugerrettede resultater via digitale medier/kanaler. Du har desuden solid erfaring med det journalistiske håndværk, formidling og at bringe nyheder og reportager ud at leve lokalt og nationalt. Det er vigtigt for os, at du er velformuleret både skriftligt og mundtligt på dansk og med sprogligt omhu både i detaljen og den store fortælling.

  Du er dygtig til projektledelse og at lede kommunikationskonsulenter, der værdsætter stor frihed til at udvikle og dyrke deres særlige ansvarsområder i en fælles faglig ramme. Du holder fokus, også når der er virkelig travlt, og ved hvad der skal til, for at teamet har retning og overblik til at kunne gennemføre deres opgaver. Pionerånden driver dig, og du er parat til at tage fat både strategisk og praktisk. 

  Derudover er du systematisk, kvalitetsbevidst, resultatorienteret og kan lide at lægge og fastholde en projektplan. Du er god til at tage initiativ og holder af at være i en organisation, hvor rammer og opgaver hele tiden forandrer sig og løses i fællesskab.

  At arbejde hos LIFE
  Vi tilbyder en engageret og professionel arbejdsplads, hvor vi lægger vægt, at vores kolleger trives, bliver udfordret og har muligheder for at udvikle deres potentiale. En karriere hos LIFE giver dig mulighed for at være med til: 
  • At skabe et fremragende læringslaboratorium for børn og unge i hele Danmark
  • At sætte helt nye standarder for anvendelsesorienteret og eksperimenterende naturfagsundervisning
  • At bygge broer til nøgleaktører på STEM-området og undervisere på tværs af uddannelsessektoren, så man i fællesskab kan styrke interessen for naturfag og højne niveauet for naturfagsdidaktik.
  • At blive en del af et dedikeret team, der brænder for undervisning, naturfag og uddannelse

  LIFE er på nuværende tidspunkt en afdeling under Novo Nordisk Fonden, men det er planen at LIFE i løbet af de næste to år bliver en selvstændig almennyttig fond. Novo Nordisk Fonden/LIFE bygger i øjeblikket et nationalt læringscenter i Lyngby, som både vil være undervisningsfacilitet og den daglige arbejdsplads for LIFEs medarbejdere fra 2021. 

  Mere information
  For at søge stillingen og for at få mere information: https://novo.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/38?c=novo

  • 10 Jul 2019
  • 18 Aug 2019
  • Aalborg

  Vil du være med til at sikre gode rammer for forskning og innovation?


  Er du en dedikeret forandringsleder? Kan du lede effektivisering, processer, og digitalisering i respekt for og i samarbejde med andre? Brænder du for at bidrage til andres personlige og faglige udvikling? Er du stand til at sætte dig ind i komplekse og lovregulerede sagområder? Kan du manøvrere godt i organisationsudvikling og forandringstid? Så er det måske dig vi søger som leder til ph.d.-enheden på Aalborg Universitet. Det er en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. oktober 2019 eller snarest derefter.

  Stillingsbeskrivelse

  Om AAU Innovation

  I AAU Innovation er vi ca. 100 medarbejdere, der på forskellig vis arbejder med forskningsstøtte og vidensamarbejde. Vi er organiseret i specialiserede enheder og teams, der understøtter universitetets kerneaktiviteter med ydelser knyttet bl.a. til innovation, entreprenørskab, fundraising, matchmaking, kontrakter og ph.d.-administration. AAU Innovation er i løbende omstilling til en organisation, der arbejder mål-, behovs-, kunde- og datadrevet.

  Vore kontorlokaler er baseret på aktivitetsbaseret indretning, som indebærer, at der er hjemmebaser for de enkelte enheder, ikke faste pladser og færre skriveborde end der er medarbejdere. Der er rig mulighed for at tilgå øvrige rum og faciliteter, der er designet til at understøtte forskellige behov, arbejdsstile og krav, som opgavens løsning måtte stille.

  Ph.d.-enheden er en relativt ny enhed, etableret i efteråret 2018 som følge af en større reorganisering af universitetets samlede administration. Medarbejderne i ph.d.-enheden, som er erfarne på området, er samlet på tværs af tidligere organisatoriske enheder. Enheden er blevet en del af AAU Innovation med virkning fra 1. juni 2019.

  Aalborg Universitetet har fem ph.d.-skoler, som hver især er specialiseret inden for de tilhørende fagområder og uddanner ph.d.-studerende på et fagligt højt niveau. Der er i alt ca. 850 ph.d.-studerende indskrevet ved de 5 ph.d.-skoler. Ph.d.-enheden har til opgave at yde administrativ understøttelse af ph.d.-skoleledere, fakultetsledelser og institutter, samt hjælpe og vejlede ph.d.-studerende fra indskrivningstidspunktet, til de står med deres diplom i hånden. Du kan læse mere om ph.d.-området på https://www.aau.dk/forskning/phd/


  Vi er drevet af AAU’s strategi ”Viden for verden” https://www.aau.dk/om-aau/strategi-udviklingskontrakt/, og af at transformere ny viden til nyttigt og nyttiggjort, i et respektfuldt samarbejde med omverdenen. Læs mere om AAU på https://www.aau.dk/ og om AAU Innovation på https://www.innovation.aau.dk/

  Om jobbet

  Vi søger en dedikeret, struktureret og inspirerende leder, som kan skabe resultater gennem andre. Du får ansvaret for teamudvikling, koordinering og kvalitetssikring på ph.d.-området. Du skal bidrage til fortsat effektivisering og digitalisering af sagsgange og processer, i respekt for og i samarbejde med involverede aktører. Ph.d.-enheden skal integreres i AAU Innovation, men skal også bidrage til skabelsen af ny fælles kultur og videre udvikling i den forandringsproces, som AAU Innovation er i gang med.

  Du får i det daglige ledelsesansvar for 11 dedikerede og specialiserede medarbejdere og du skal sikre, at opgaverne bliver løst effektivt og i en høj kvalitet med afsæt i god forretningsforståelse, og i samspil med fakultetsledelser og ph.d.-skoler. Du skal sikre, at der er tæt sammenhæng mellem fakulteternes og ph.d.-skolernes behov og ph.d.-enhedens ydelser, samtidig med, at du holder fokus på universitetet som én organisation.

  Du indgår i et ledelsesteam med lederne af de andre enheder i AAU Innovation. Vi opererer med dobbelt lederskab, som indebærer at vi bidrager ledelsesmæssigt til udvikling af hele organisationen via fælles strategi, projekter og indsatser, foruden at vi har ansvaret for ledelse i egne enheder.

  For at få succes i jobbet skal du bidrage aktivt og værdiskabende til udviklingen af AAU Innovation, og til opfyldelse af fakulteternes strategier på ph.d.-området. Du skal bidrage til en samlet og velfungerende ph.d.-enhed, der arbejder i tæt samspil med de øvrige enheder. Du skal præstere solid understøttelse af den transformation, som følger naturligt, når enheden skal forankres i en ny organisation. En organisation, der er i konstant forandring.

  Læs mere om Aalborg Universitets ledelsesgrundlag her: https://www.stillinger.aau.dk/digitalAssets/392/392295_331914_aau_ledelsesgrundlag_dk.pdf


  Dine kvalifikationer

  Din ledelsestilgang afspejler dine gode samarbejdsevner, høje faglighed og personlige integritet. Du har solid ledelsesforståelse og – erfaring, og er i stand til at koble ph.d.-området med overordnet strategi og mål. Du er i stand til at skabe den tillid, der er nødvendig for at etablere gode samarbejdsrelationer, internt såvel som eksternt. Som personaleleder mestrer du at sætte retning og skabe følgeskab samtidig med at du er optaget af at udvikle mennesker både fagligt og personligt.

  Vi forventer, at du har

  • Relevant kandidatuddannelse
  • Solid erfaring med personaleledelse og teamudvikling, gerne fra offentlig virksomhed, og har konkrete ledelsesværktøjer i værktøjskassen
  • Erfaring med driftsledelse og faglig koordinering
  • God organisations- og forretningsforståelse, samt politisk tæft
  • Gode analytiske evner, som gør at du kan drive implementering af politikker, systemer, regler og retningslinjer
  • Sans for økonomi, og erfaring med budgetlægning og budgetopfølgning
  • Et særligt blik for optimering og digitalisering af arbejdsgange
  • Gode samarbejdsevner, og kan arbejde på tværs af strategier, prioriteter og kulturer
  • Er en dygtig kommunikator, både mundtligt og skriftligt
  • Har humor og en pragmatisk tilgang til tingene
  • God intuition og er empatisk

  Hvis du har spørgsmål angående stillingen, er du velkommen til at kontakte Sekretariats- og Kontraktchef Nina Schjoldager på telefon 2138 1714 eller ns@adm.aau.dk 

  Første samtalerunde forventes afholdt i uge 35, 2019. Der kan blive anvendt en test i forbindelse med ansættelsesprocessen.

  Mere information:
  For at søge stillingen og få mere information: https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=1968&VacatureID=1053514  • 15 Jul 2019
  • 20 Jul 2019
  • Aden, Yemen

  Grants and Partnership Specialist

  Position Summary

  The Grants and Partnership Specialist will be an integral member of the Grants Unit at Danish Refugee Council (DRC) Yemen. The Grants Unit serves as the facilitator for grants and sub-grants management processes in country and ensures compliance with donor requirements at all stages of the project lifecycle. The Grants Unit’s responsibilities include, but not limited to, ensuring timely and quality reporting, facilitating grant and sub-grant opening and closeout processes, advising on donor rules and regulations, maintaining grants related information and files, coordinating proposal development processes, and capacity building of staff and implementing partners.

  Reporting to the Grants Manager, the Grants and Partnership Specialist will support grants management processes for DRC’s programs in Yemen, with a particular emphasis on management of sub-grants to implementing partners. The Grants and Partnership Specialist will work closely with DRC Yemen’s Programs, Finance, Operations, and other departments to manage sub-grants to implementing partners, build the capacity of implementing partners, and build and maintain robust partnership practices.

  Sub-grants Management

  Position Duties and Responsibilities 
  ·         Lead the development of sub-grant agreements and any subsequent modifications;
  ·         Facilitate sub-grant opening, review, and closeout processes with the participation of key staff/departments from DRC and the implementing partner;
  ·         Advise sub-grantees on compliance with donor and DRC requirements;
  ·         Contribute to donor reporting processes in relation to partnership management;
  ·         Contribute to proposal development processes, including reviewing and improving partners’ technical narratives and budgets and ensuring partners’ participation in the proposal development process;
  ·         In the event of a competitive selection of implementing partners, coordinate the call for proposals and partner selection processes;
  ·         Maintain a comprehensive and up-to-date filing system on all aspects of sub-grants management.

  Capacity Building
  ·         Coordinate pre-award due diligence processes and organizational capacity assessments of potential partners using DRC’s standard tools;
  ·         Coordinate the development of a capacity building plan for each sub-grantee based on gaps identified during capacity assessments;
  ·         Oversee the implementation of planned capacity building activities for partners in coordination with relevant DRC departments and measure changes in partners’ capacity levels through objectively verifiable indicators;
  ·         Directly conduct capacity building activities for partners, including training workshops and one-on-one mentoring of key partner staff on donor rules and regulations, reporting, program development, grants management, and other relevant areas as needed.

  Partnership Practices
  ·         In coordination with DRC’s headquarters and regional offices, develop and roll out partnership management tools, guidelines, and other resources as needed to effectively management partnerships;
  ·         Improve partnership practices by periodically assessing DRC Yemen’s partnership management approach taking into account both DRC and partners’ perspectives, capture lessons learned and best practices, and make recommendations for improvement.

  Reporting
  ·         With inputs from DRC’s Programs, Technical Teams, M&E, and other departments, help produce high quality narrative reports for donors;
  ·         Facilitate review of reports by DRC’s headquarters and regional offices as per internal procedures, incorporate feedback received, and address all questions and comments;
  ·         In coordination with the M&E department, ensure that data reported to donors is accurate, complete, and consistent;
  ·         Ensure that donor reports are submitted in a timely manner and that the submission package is complete (e.g. with financial report, asset inventory, evaluation reports, and other required annexes).

  Other
  ·         Support the Grants Manager in proposal development and grant modification processes, including conducting desk review, contributing to the writing process, preparing budget narratives and other essential annexes, etc.;
  ·         Support the Grants Manager in monitoring program implementation and spending to ensure compliance with donor rules and regulations as well as internal procedures and advise program and support teams on various donor compliance issues;
  ·         Assist with the organization of grant opening, review, and closeout meetings;
  ·         Perform other tasks as assigned by the Grants Manager.

  Qualifications & Requirements
  ·         Graduate degree in a relevant field preferred;
  ·         At least three years of work experience in humanitarian and development programs, preferably with international non-governmental organizations;
  ·         Understanding of grants and sub-grants management processes and partnership management practices;
  ·         Understanding of rules and regulations of key institutional donors, including ECHO, OFDA, DFID, and UN Agencies;
  ·         Fluent written and spoken English required;
  ·         Ability to write clearly and coherently;
  ·         Excellent organizational and analytical skills;
  ·         Ability to work well in a team and in a multi-cultural setting;
  ·         Excellent inter-personal communication skills, diplomacy, and courtesy;
  ·         Flexibility, optimism, and a sense of humor are assets and highly valued.

  In this position, you are expected to demonstrate DRC’ five core competencies:

  Striving for excellence: You focus on reaching results while ensuring an efficient process.

  Collaborating: You involve relevant parties and encourage feedback.

  Taking the lead: You take ownership and initiative while aiming for innovation.

  Communicating: You listen and speak effectively and honestly.

  Demonstrating integrity: Upholding and promoting the highest standards of ethical and professional conduct in relation to DRC’s values and Code of Conduct, including safeguarding against sexual exploitation, abuse and harassment.

  We offer 

  Contract length: One-Year Contract

  Level: G2, Non-Managmer

  Designation of Duty Station: Non-family Duty Station

  Start date: 24 May 2019

  Salary and conditions will be in accordance with Danish Refugee Council’s Terms of Employment for Expatriates; please refer to drc.ngo under Vacancies . For questions regarding the vacancy please contact YEM-recruitment@drc.ngo

  Application process 

  All applicants must upload a cover letter and an updated CV (no longer than four pages) in English. A applications sent by email will not be considered.

  More information
  To apply for the job, and more information: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1036&ProjectId=156562&DepartmentId=19111&MediaId=5

  • 15 Jul 2019
  • 13 Aug 2019
  • Roskilde

  Forskningskoordinator

  Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet søger en dygtig og engageret forskningskoordinator 1. oktober 2019 eller snarest derefter.

  Som forskningskoordinator på Institut for Mennesker og Teknologi får du en vigtig og central placering i forhold til at bistå forskerne og institutledelsens arbejde med at udvikle og udbygge instituttets portefølje af eksternt finansierede forskningsprojekter, at understøtte instituttets forskningsstrategiske udvikling og opfølgning samt at bidrage til forskningsevaluering.

  Forskningskoordinatoren skal tilvejebringe et godt overblik eksterne fonds-, samarbejds- og finansieringsmuligheder inden for instituttets forskningsområder – og indgå i et tæt samarbejde med forskere og ledelse med sigte på at udvikle og styrke den eksternt finansierede forskningsvirksomhed.

  Forskningskoordinatoren skal informere og vejlede om aktuelle og relevante fondsmuligheder, yde bistand til udarbejdelse af forskningsansøgninger, kvalitetssikre ansøgninger og bidrage ved udarbejdelse af samarbejdsaftaler og kontrakter, m.v.

  Forskningskoordinatoren skal ligeledes indgå i det forskningsadministrative team, og understøtte igangværende forskningsprojekter – herunder samarbejdsrelationer mellem projekternes partnere og institutioner.

  Opgaverne løses i tæt samspil med institutlederen samt sekretariatsleder og kolleger i instituttets sekretariat, der gensidigt bistår hinanden i opgaveløsningen vedr. såvel pre award, post award og opgaver knyttet til Ph.d.-området.


  Arbejdsopgaver
  Du får et væsentligt ansvar for udvikling og understøttelse af instituttets eksternt finansierede forskning – herunder:

  • Tæt samspil med forskere og ledelse
  • Understøtte institutleder i forbindelse med udarbejdelse af forskningsstrategi, samt planlægning, gennemførelse og rapportering fra instituttets forskningsmøder og seminarer
  • Synliggørelse og formidling af relevante opslag og fondsmuligheder til instituttets forskere
  • Kvalitetssikring af forskningsansøgninger
  • Juridiske spørgsmål knyttet til forskningsprojekter
  • Forberedelse og udarbejdelse af samarbejdsaftaler og kontakt til RUC koncernjura
  • Bidrag til faglig og økonomisk afrapportering af forskningsprojekter
  • Koordinerende opgaver for igangværende forskningsprojekter – herunder projekter hvor RUC er lead partner
  • Forskningsadministrativ ledelsessupport og betjening af instituttets forskningsudvalg
  • Samarbejde med kollegaer i instituttets forskningsadministrative team, RUC’s forskerstøttenetværk på andre institutter og i RUC-administration

  Vi lægger vægt på, at du
  • har en relevant kandidatuddannelse
  • har indsigt i hvordan jura, økonomi, organisation og faglighed spiller sammen i det gode forskningsprojekt
  • har interesse for og gerne erfaring med fundraising
  • har flair for tal og omgang med regneark
  • er systematisk arbejdende
  • er udpræget serviceminded
  • er dynamisk og arbejder selvstændigt og kreativt
  • indgår som en naturlig del af et engageret og ambitiøst forskningsadministrativt team
  • kan indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer inden for og på tværs af organisationen
  • har en engageret og positiv indstilling, teamånd, fleksibilitet og en god portion humor
  • taler og skriver engelsk.
  • er en rigtig god kollega.

  Institut for Mennesker og Teknologi er ét af fire institutter på Roskilde Universitet. Vi har undervisning og forskning inden for hovedområderne samfundsvidenskab, humanistisk videnskab, teknologisk videnskab, naturvidenskab og folkesundhedsvidenskab – der forskningsunderstøtter instituttets 13 kandidatuddannelser, 5 masteruddannelser og allokeringen til fire bacheloruddannelser.

  Instituttet har en stor portefølje af eksternt finansieret forskning med støtte fra forskningsrådene, Innovationsfonden, EU-programmer, private fonde og offentlige og private organisationer.

  Instituttets Ph.d.-skole rummer fem tilknyttede programmer inden for områderne læring, innovation og arbejdsliv, hverdagslivets social psykologi, datalogi og informatik, folkesundhedsvidenskab samt teknologisk videnskab.
  En væsentlig del af instituttets Ph.d.-stipendier er helt eller delvist finansieret af eksterne bevillinger.

  Mere information
  For at søge stillingen og få mere information: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8471151?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex


  • 17 Jul 2019
  • 12 Aug 2019
  • Aarhus
  Register

  Fundraising student assistant at the Department of Environmental Science, Risø, Aarhus University

  Are you a master of science (MSc) student interested in fundraising and environmental science, climate change challenges and solutions? We are looking for a student assistant to support our fundraising work at Aarhus University at Risø near Roskilde, starting after the summer.

  In this exciting position you will be a part of the fundraising team and work with reviewing and commenting applications for funding, abstracts and texts. You will be working closely with professors and other scientists and coordinate various fundraising-related workshops, seminars and information meetings. You will be developing project one-pagers for new ideas and scientific projects to be presented to funding sources. You will be working directly with our director of fundraising; whose overall objective is to increase the level of funding for the department. 

  We offer a flexible employment that in periods leaves you with plenty of time for your exams, but then we also expect you to be ready to work more when we have particularly many deadlines. On average the working time is 10-15 hours a week. For the job it is essential that your English is at a very high level, both in terms of language and grammar. If you are a native English speaking person it is a plus. 

  Aarhus University ranges among the top ten universities founded within the past 100 years and is currently number 65 on the Shanghai ranking list. The Department of Environmental Science has around 150 employees and conducts research and advisory activities mainly within the following areas: Atmospheric Pollutions, Environmental Pollutants and Ecosystem services. You can read more about the department here: http://envs.au.dk/en/

  To apply, please send a cover letter and your CV to John Jacobsen, Director of Fundraising, e-mail jj@envs.au.dk by Monday 12 August. All interested candidates are encouraged to apply, as long as you are enrolled in an MSc programme in the academic year 2019/2020. 

  If you have any questions, you are very welcome to contact John Jacobsen, Director of Fundraising, telephone: +45 93508383 / e-mail jj@envs.au.dk.


Expired job ads:

12 Jul 2019 Medarbejder til fundraising og forskningsstøtte
07 Jun 2019 Programchef til teknisk og naturvidenskabelig forskning Villum Fonden
29 May 2019 Skarp rådgiver til AAU
27 May 2019 DTU søger ambitiøse medarbejdere til forskningsstøtte
18 May 2019 Jobs in America
18 May 2019 Akademiker søges til alsidig opgaver i relation til EU’s rammeprogram for forskning og innovation
18 May 2019 Akademikere til arbejde med tildeling af forskningsbevillinger hos UFM Fyn
16 May 2019 Fuldmægtig til forskningssupport søges til Retspatologisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut
15 May 2019 Økonomimedarbejder til udvikling af den økonomiske styring på KU
13 May 2019 Forskningskonsulent for Ekstern finansiering (AC-fuldmægtig) til CBS
11 May 2019 Innovationsattaché i Shanghai, Kina
01 May 2019 Sekretariatschef til Aalborg Universitet
30 Apr 2019 Projektøkonomer til AU
29 Apr 2019 Forskningskonsulent for Ekstern finansiering (AC-fuldmægtig) til CBS
26 Apr 2019 Akademisk medarbejder til Ledelsessekretariatet DTU
04 Apr 2019 Sekretariatsleder til RUC
28 Mar 2019 Projektadministrator til AAU
25 Mar 2019 Patentkoordinator
21 Mar 2019 Research Coordinator at University of Copenhagen
21 Mar 2019 Regnskabsmedarbejder/forskningssekretær i Kræftens Bekæmpelse
19 Mar 2019 Projektøkonom til Center for Regional Udvikling
17 Mar 2019 Projektøkonom i Region H
15 Mar 2019 Fundraiser til Forskningsstøtte SDU
14 Mar 2019 Fundraiser til Regionshospitalet Hammel Neurocenter
13 Mar 2019 Jurister med IPR- og forhandlingserfaring til KU
12 Mar 2019 Økonomikonsulent til Professionshøjskolen Absalon
05 Mar 2019 Pre award officer to University of Copenhagen
01 Mar 2019 Stillinger i Norge på Oslo BI
28 Feb 2019 Direktør til det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
25 Feb 2019 Akademisk medarbejder med flair for administration og projektledelse søges til Center for Vaccineforskning på Statens Serum Institut
16 Feb 2019 Administrative Coordinator for DARK research centre at the Niels Bohr Institute
13 Feb 2019 Research Coordinator for Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research
07 Jan 2019 Forskningsrådgiver til Forskningsstøtteenheden AU
27 Dec 2018 Forskningskonsulent til CBS
12 Dec 2018 KU: Specialkonsulent til SCIENCE Forskning og Innovation, fakultetssekretariatet
05 Dec 2018 KU: Specialkonsulent til SCIENCE Forskning og Innovation, fokus på unge forskere
26 Oct 2018 Research Support DTU søger en erfaren konsulent til Forskningsstøtte
26 Oct 2018 Secondment of a Grants Officer to ESS, ASAP* to 2 years
24 Oct 2018 Forskningskoordinator (AC-fuldmægtig), onkologi, OUH og SDU
18 Oct 2018 Specialkonsulent/EU-konsulent til Forskningsservice på RUC
14 Oct 2018 Copenhagen EU Office i Bruxelles søger tre EU-konsulenter
24 Sep 2018 Barselsvikar for AC-fuldmægtig til Syddansk Forskerstøtte
19 Sep 2018 Specialkonsulent til Syddansk Forskerstøtte, SDU-SUND
17 Sep 2018 National Life Science Supercomputing Center (DTU Supercomputing Life Science) søger en projektkoordinator
12 Sep 2018 AC’er med erfaring med fundraising og forskningsunderstøttelse til Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
02 Sep 2018 Institutkoordinator til Biologisk Psykiatri
02 Sep 2018 Forskning i verdensklasse søger AC-kompetencer til udvikling af fondsområdet
27 Aug 2018 EU-Forskningshandläggare, Forskningsservice
24 Aug 2018 KADK søger fuldmægtig til Forskningsadministrationen
15 Aug 2018 KU: Forskningsadministrator til EU-projekter
15 Aug 2018 KU: Specialkonsulent, der brænder for forskning og innovation
04 Jun 2018 Specialkonsulent til UCN Forskning og Udvikling
01 Jun 2018 Konsulent/Fundraiser til RUC´s forskningsservice
16 May 2018 Stillingsopslag
01 May 2018 Fundraiser, Det Humanistiske Fakultet, SDU
24 Apr 2018 Research manager og fundraiser, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
22 Apr 2018 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
08 Apr 2018 Center- og projektadministrator til Forskningsadministrationen på Datalogisk Institut, Københavns Universitet
28 Feb 2018 EU Policy Officer i Bruxelles til Lunds Universitet
15 Feb 2018 Fundraiser (barselsvikariat) til Kompetenceenheden for Forskningsstøtte - SAMF
11 Feb 2018 Medarbejder til forskerstøtte
01 Feb 2018 Fundingmedarbejder til innovationsarbejde mellem universitet og virksomheder
31 Jan 2018 Akademiker til forskningsstrategisk understøttelse med fundraising, kommunikation og projektadministration
23 Jan 2018 EU-Forskningshandläggare, Lunds universitet
10 Jan 2018 Forskningsadministrator til EU-projekter, KU
11 Dec 2017 Ph.d.-koordinator søges
08 Dec 2017 Studentermedhjælper til Kontoret for Forskningsservice, Forskning & Innovation, Københavns Universitet
06 Dec 2017 Forskningskonsulent til Antropologi og Sociologi
04 Dec 2017 AC-fuldmægtig til Aarhus Universitetshospital
03 Dec 2017 Fundraiser/projektadministrator, Forskning, Uddannelse og Innovation, Aalborg Universitetshospital
01 Dec 2017 Københavns Universitet: CENTERKOORDINATOR VED DK GRUNDFORSKNINGSFOND ”CENTER OF EXCELLENCE HY-Q”
24 Nov 2017 Region H: Erfaren fundraiser (akademisk medarbejder) med flair og interesse for forskningsadministrative opgaver søges til Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
24 Nov 2017 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
21 Nov 2017 INSTITUTKOORDINATOR - Biologisk Psykiatri
15 Nov 2017 Jurist til Forskning & Innovation på Københavns Universitet (Barselsvikar)
10 Nov 2017 Fundraiser med tæft for vidensamarbejde
10 Nov 2017 Rådgiver/Specialist (specialkonsulent) til Horizon 2020 og Grand Solutions
10 Nov 2017 Afdelingsleder (chefkonsulent) for SDU Research Support and Policy Services
08 Nov 2017 AC-medarbejder til forskerstøtte
25 Oct 2017 Projektøkonom til EU-bevillinger på CBS
20 Oct 2017 UC Nordjylland - Jurist med fokus på kontraktområdet
11 Oct 2017 Forskningskonsulent CBS Research Support Office
11 Oct 2017 DTU: Ambitiøse medarbejdere til forskningsstøtte
06 Oct 2017 Special- eller Chefkonsulent til at styrke forskningen i Region Hovedstaden
05 Oct 2017 Københavns Universitet søger nye dygtige medarbejdere på EU-området
04 Oct 2017 Jurist med fokus på EU – EU Kontoret, Københavns Universitet
26 Sep 2017 Scientific Project Manager
24 Sep 2017 Erfaren projektadministrator (Specialkonsulent) til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet
24 Sep 2017 Erfaren fundraiser (Specialkonsulent) til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet, SDU
18 Sep 2017 International Grant Officer – All Fields of Life Sciences
12 Sep 2017 AC´er til ledelsesinformation, funding og forskningsstrategisk understøttelse
15 Aug 2017 Fundingrådgiver til Support Office, Science
13 Aug 2017 Fuldmægtig til EU-projektadministration
11 Aug 2017 Forskningskoordinator DTU Byg
07 Aug 2017 Centeradministrator ved nyt Grundforskningscenter
06 Aug 2017 Projektkonsulent til strategiske forsknings- og innovationsnetværk
22 Jun 2017 Projektøkonom til eksterne bevillinger på CBS
20 Jun 2017 Fuldmægtig til forskningsstøtte på Datalogisk Institut, Københavns Universitet
12 Jun 2017 Centeradministrator til nyt forskningscenter på Datalogisk Institut
08 Jun 2017 Rådgiver til SDU's fælles forskningsstøtte
08 Jun 2017 Specialist til Horizon 2020 og EU funding – SDU-RIO
06 Jun 2017 Centeradministrator / Specialkonsulent, Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), AaU
05 Jun 2017 Head of SDU's Joint Research Support
18 Apr 2017 Fundraiser til Humanistisk Fakultet, SDU i Odense
17 Apr 2017 Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet (Barselsvikar)
20 Mar 2017 Job vacancy: Communications Adviser at NordForsk
16 Mar 2017 ITU Research Support søger en Pre-Award medarbejder
16 Mar 2017 AC-fuldmægtig til ledelsesbetjening af ITU’s tre nye institutter
16 Mar 2017 Konsulent til EU Kontoret, Københavns Universitet
13 Mar 2017 Fagligt stærk fundraiser til Patienternes Sygehus, Sygehus Lillebælt
12 Mar 2017 Director of NordForsk
12 Mar 2017 Chefkonsulent til Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark
09 Mar 2017 AC-medarbejder til fundraising og udviklingsopgaver
06 Mar 2017 Intomics: Alsidig projektkoordinator til mindre virksomhed i spændende udvikling
27 Feb 2017 Job vacancy: Senior Adviser for research policy and funding at NordForsk
27 Feb 2017 Forskningskoordinator til Nationalmuseet (specialkonsulent)
19 Feb 2017 Forskning & Innovation på KU søger AC-medarbejder
13 Feb 2017 Chefkonsulent til ledelse af UC Nordjyllands fundraisingindsats
06 Feb 2017 2 koordinatorer søges til projektledelse og forskningsfremme
01 Feb 2017 Koordinator søges til 1-årig forskerstøttestilling
28 Jan 2017 Aarhus Universitet: Erfaren og ambitiøs fundraiser til Institut for Husdyrvidenskab
13 Jan 2017 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet pr. 1. februar eller snarest derefter
03 Jan 2017 EU-konsulent til barselsvikariat, Copenhagen EU Office i Bruxelles
14 Nov 2016 DTU: Ambitiøse medarbejdere til EU-forskningsstøtte
11 Nov 2016 Forskningskoordinator, Lunds Tekniska Högskola,, Institutionen för immunteknologi
09 Nov 2016 EU-konsulent til barselsvikariat på AaU's Bruxelles-kontor
24 Oct 2016 Chef til SDU RIO (Research and Innovation Office)
23 Oct 2016 Direktør til nyoprettet styrelse for Forskning og Uddannelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet
04 Oct 2016 Konsulent til ledelsesbetjening omkring forskningspolitik
21 Sep 2016 To medarbejdere til KU SCIENCE Forskning og Innovation
18 Sep 2016 Forskningsanalyser og Open Science Bibliometri, DTU
15 Sep 2016 Økonomisk administration af EU-forskningsprojekter Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
31 Aug 2016 Project Manager at Eriksholm Research Centre, Oticon
29 Aug 2016 Impact Assessment Analyst
15 Aug 2016 Forskningskonsulent på IT-Universitetet
11 Aug 2016 Erfaren projektkonsulent til Socialfondsprojekt med fokus på sundhedsinnovation og entreprenørskab i uddannelser
10 Aug 2016 PA søges til førende forsker inden for systembiologi og bioinformatik
01 Aug 2016 Forskningsrådgiver til SDU, Institut for Marketing og Management
21 Jun 2016 AC'ere til forskningssupport på RU
20 Jun 2016 Dygtige fundraisere gerne med erfaring i projektadministration søges til Aalborg Universitetshospital
16 Jun 2016 Fundingrådgiver til Support Office, Science, SDU
25 May 2016 Erfaren energi-fundraiser søges til Aalborg Universitet (AC-fuldmægtig/Specialkonsulent)
23 May 2016 DTU søger ambitiøse medarbejdere til EU-forskningsstøtte
20 May 2016 Fundraiser/innovationsmedarbejder/projektkoordinator til DTU Kemi
08 May 2016 Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet
06 May 2016 Kontorfunktionærer søges til forskningsadministration i Det Frie Forskningsråds sekretariat
06 May 2016 Fuldmægtig søges til forskningsadministration i Det Frie Forskningsråds sekretariat
15 Apr 2016 Scientific Funding Officer, Karolinska Institutet, INCF
14 Apr 2016 Erfaren fundraiser til Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
11 Apr 2016 To chefkonsulenter søges til Det Frie Forskningsråds sekretariat
07 Apr 2016 Erfaren fundingrådgiver til Support Office, Science på Syddansk Universitet
27 Mar 2016 Projektadministratorer til EU bevillinger – CBS
01 Mar 2016 AC'er søges til RUC's forskningsstøtte og rådgivning
14 Feb 2016 BRIC (KU) søger forskningskoordinator
11 Feb 2016 SDU-TEK i Odense søger erfaren fundraiser
13 Jan 2016 DTU søger to ambitiøse og erfarne EU-konsulenter til Afdeling for Forskning og Relationer
04 Jan 2016 Administrative Research Coordinator. DTU Aqua
04 Jan 2016 Projektkoordinator/fundraiser søges til pre- og post-award teamet på DTU Kemi
04 Nov 2015 Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) søger to erfarne fuldmægtige til ekstern forskningsfinansiering
23 Oct 2015 Forskningskoordinator til Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet, Epi-genomlaboratoriet
18 Oct 2015 Forskningskoordinator søges til forskningsfremme og projektledelse, BRIC
07 Oct 2015 Forskningskonsulent (pre- og post-award) til IT-Universitetet (ITU)
06 Oct 2015 EU-konsulent til Bruxelles for Syddansk Universitet
04 Oct 2015 Sektionsleder til Forskning & Analyse
17 Sep 2015 AC Fuldmægtig med erfaring fra forskningsstøtte søges til Aalborg Universitet
06 Sep 2015 Leder af Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital
05 Sep 2015 Administrativ projektmedarbejder til The Animation Workshop, VIA University College
04 Sep 2015 Research Partner, UCD, Dublin, Ireland
13 Aug 2015 Administrative officer at Biomediq
12 Aug 2015 Det Humanistiske Fakultet søger specialkonsulent til Strategienheden
12 Aug 2015 Teamchef til projektenhed på CBS
06 Aug 2015 Projektleder på BRIC til EU-projekt og til forskerstøtteaktiviteter
08 Jun 2015 Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR) på Hvidovre Hospital søger en forskningskonsulent
20 May 2015 Københavns Universitet: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Afdeling for Forskning og Innovation søger sektionsleder for forskerstøtte
06 May 2015 Konsulent søges til pre-award forskerstøtte i Region Hovedstaden
04 May 2015 Region Hovedstaden: Jurist søges til at understøtte forskning og innovation
24 Apr 2015 University of Copenhagen (UCPH) seeks academic officer or special consultant for a time limited position (3 years) at The UCPH strategic platform for life-style, obesity and metabolic research
16 Feb 2015 Københavns Universitet – Medarbejder til forskerservice på Institut for Statskundskab
02 Feb 2015 Syddansk Universitet, Odense – Erfaren fundraiser til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet

Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software