DARMA Home

DARMA's fremtidige udvikling - En medlemsundersøgelse

15 Apr 2021 07:46 | Annedorte Vad (Administrator)

DARMA's fremtidige udvikling skal besluttes af medlemmerne. Bestyrelsen og en arbejdsgruppe på 15 medlemmer, der bredt repræsenterer DARMA's medlemssammensætning er derfor i gang med at udforme en ny strategi for DARMA, og har i den forbindelse udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, der inddrager samtlige medlemmer.

Link til spørgeskemaet: http://darma.dk/Sys/Poll/24105

Log ind og giv dit besyv med, så er du med til at sikre at foreningen stadig har relevans for dig og dine kollegaer i Research Management and Administration.

På årsmødets 2. dag (10. juni) får du ligeledes mulighed for at give dit besyv med, da vi holder diskussionsforum omkring DARMA's fremtidige udvikling (annoncering og tilmelding følger snarest).
 

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management