DARMA Home

DARMA Annual Conference 2018

Additional material will be posted on this web page as it becomes available, e.g. presentations from the sessions and relevant reports and published material. 

Links in the program below will open/download presentations as PDF files.


  PROGRAM
17. maj

09:30 – 10:00

Registrering og kaffe

10:00 – 10:05

Formanden byder velkommen til årsmødet

10:05 – 10:15

Introduktion til dagens program v. Facilitator Anna Laybourn

 10:15 – 11:15

Keynotespeaker: Professor David Budtz Pedersen, Aalborg Universitet

  Impact målinger i en foranderlig verden

Der har de seneste år været en stigende interesse i at dokumentere og synliggøre, hvad samfundet får ud af de mange midler, der investeres i forskning og innovation. Fra et forholdsvist snævert fokus på publikationer, citationer, patenter og spin-out-virksomheder forsøger forsknings-institutioner og fonde at gøre opmærksom på forskningens bredere samfundsmæssige gennemslagskraft (impact). Studier viser, at de samfunds-mæssige effekter af forskning er store og positive, men at impact-målinger og -evalueringer kræver forståelse for kontekst, målsætninger og værdier. I sit oplæg fremlægger David Budtz Pedersen erfaringer fra sit arbejde med danske og europæiske forskningsfinansierende institutioner og universiteter.

Diskussion og spørgsmål fra salen.

Download oplægget som PDF, klik på billedet:11:15 – 11:30

 Kaffepause

11:30 – 12:30 Keynote speaker: Professor Peter Dahler-Larsen, Københavns Universitet

 

Måling af impact eller impact af måling?

Det er en almindelig forventning til en måling, at den på en valid måde indfanger det fænomen, man påstår at måle. Men hvad hvis man måler på et bredt, mange-dimensionelt og principielt uendeligt fænomen? Så er målingen med til at definere det pågældende fænomen. Konstitutive effekter af målinger opstår, når mennesker indretter deres adfærd med henblik på at opnå en god score. Målinger af forskningsimpact kan derfor både direkte og indirekte komme til at definere, hvad der er meningen med forskning.

Diskussion og spørgsmål fra salen.

Download oplægget som PDF, klik på billedet:


          
Grafisk sammenfatning af formiddagens to keynote oplæg. Klik på billedet for at åbne det i høj opløsning.

12:30 – 13:15

Frokost

13:15 – 14:35 DARMA Funders Forum

Indblik i bevillingsgiveres syn på Impact, effektmålinger og anvendelsesorientering i forhold til bevillinger:

  • Danmarks Frie Forskningsfond: Jesper Risom, Kontorchef
  • Novo Nordisk Fonden: Thomas Alslev Christensen, Head of Operations
  • Realdania: Henrik Mahncke, Analysechef
  • Tryg Fonden: Merete Konnerup, Analysechef

Anna Laybourn visualiserer undervejs hovedbudskaber fra paneldiskussionen.

Spørgsmål til fondene.

 

Grafisk sammenfatning af DARMA's Funders Forum. Klik på billedet for at åbne det i høj opløsning.14:35 – 14:55

Kaffepause

14:55 – 16:25

Deltagerne diskuterer hovedbudskaber fra dagen, og hvordan de kan bruges i egen kontekst.

 
Resultat af gruppediskussionerne i form af "tweets".
Klik på billedet for at åbne det i høj opløsning.
16:25 – 17:00 

Pause

17:00 – 18:00

DARMA Generalforsamling 2018

18:00 - 19:00

Pause

19:00

Festmiddag

   
18. maj  

09:00 - 09:10

Godmorgen

09:10 - 09:30

Markering af DARMA’s 10 års jubilæum – DARMA’s historie v. Vicedirektør John Westensee, AU Forskning og Eksterne Relationer.


09:30 – 11:00

Parallelle sessioner:

Session 1:

Data Management Plans and H2020, v. Susanne den Boer, KU, og Anders Sparre Conrad, Københavns Universitetsbibliotek - Det Kgl. Bibliotek.

This session will cover the following topics:

  1. What is research data management?
  2. What is FAIR data?
  3. What are research data management plans (DMP)?
  4. The H2020 Open Research Data pilot and DMP; what is expected of researchers?
  5. DMPonline: a useful tool to write DMPs.

The session will consist of short presentations and discussions sessions, where we can exchange experiences with the H2020 DMP and get some insights into how to best support researchers. We will also have some small exercises that require access to the internet, so please bring a laptop or tablet. The session will be presented in English, but discussions can be in Danish if that is preferred.  

Session 2:

Research Ethics, v. Kathrine Bjerregaard Nielsen, DTU

Etik er en voksende problemstilling i forskning, men hvad taler vi egentlig om, når vi snakker om etik i forsknings-regi? I denne session vil begrebet forskningsetik blive vendt og drejet, og vi vil diskutere, hvad vi som forskningsadministratorer kan gøre, for at skabe en mere konstruktiv dialog med forskerne, omkring den voksende rolle som etik spiller i deres forskning. Vi vil desuden kigge nærmere på konceptet ’Responsible Research and Innovation’, samt eksempler på hvordan disse værdier rent praktisk kan indarbejdes i projekter.

Download oplægget som PDF, klik på billedet:


Session 3:

Professionalisering af forskningsstøtte, v. Specialkonsulent Nicolaj Tofte Brenneche, KU, og Chefkonsulent Lone Varn Johannsen, UCN.

Professionalisering af forskningsstøtte: Hvor var vi for 10 år siden - hvor er vi nu - og hvor skal vi være om 10 år? 

Når vi taler om forskningsstøtte som profession, bruger vi mange ord til at beskrive os selv. Dette kommer tydeligt frem i stillingsopslag, hvor vi efterspørger en række kompetencer og egenskaber. Men hvad forstår vi egentligt ved ”professionalisering”? Hvordan forstår vi vores egen roller i organisationen? Og hvilke kompetencer kræver det mon? 

Nicolaj og Lone åbner ballet og giver derefter ordet frit til en spændende diskussion af et felt i bevægelse.

Download oplægget med noterne fra diskussionerna som PDF, klik på billedet:


11:00 - 11:15

Kaffepause 

11:15 – 11:45

Danmark – klar til fremtiden, v. Chefkonsulent Joakim Quistorff-Refn og Specialkonsulent Christian Bræin, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Download oplægget som PDF, klik på billedet:


Download rapporten "Danmark – klar til fremtiden" i PDF-format fra UFM's websider...

11:45 - 12:15

Modtagere af DARMA rejsestipendier:

  • Kirsten Gelting, KU og Mette Christiansen, DTU: Rising Stars – strategisk arbejde med vækstlaget
12:15 – 12:20

Afrunding

12:20 –
Frokost – konferencen afsluttet


 Noter:  
 

David Budtz Pedersen er professor mso på Aalborg Universitet. Han er medgrundlægger af forsknings-centeret Humanomics Research Centre. Blandt hans bøger er ”Kampen om disciplinerne” (2015), ”Kortlægning af dansk humanistisk forskning” (2016), ”Mapping Frontier Research in Humanities” (2017) og “Kampen om mennesket” (2018). Her forskningspolitisk rådgiver for den danske, svenske og norske regering samt EU Kommissionen.

 

Peter Dahler-Larsen er på professor på Institut for Statskundskab, KU, hvor han leder CREME, Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt. Han er forfatter til bogen ”The Evaluation Society” (Stanford University Press).

  Back to program... 

Practical information

The Annual Conference 2018 will be held at Sinatur Hotel Store Bælt on Østerøvej 121 in Nyborg (no spelling error; it is Østerøvej...) on 17-18 May.

Rooms will be available from c. 14:00; luggage can be stored until then; please inquire at the reception desk.

Transport: The conference venue is situated on the beach c. 15-20 minutes walk from Nyborg railway station, less than 5 minutes with taxi.

If driving with a car, take Exit 45 from the E20, turn towards the sea, and you will reach the hotel in 350 metres.

Welcome!

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management