DARMA Home

Westensee Workshops

Hvad er en Westensee Workshop?

Workshops for DARMA-medlemmer initieret af DARMA's medlemmer. Hver workshop skal have et aktuelt tema der danner ramme om arrangementet. Emnet skal være relevant for DARMA's medlemmer men kan derudover vælges frit af værtsinstitutionen. Arrangementerne er kun åbne for DARMA’s medlemmer med eksterne oplægsholdere kan inviteres.

Hvad er formålet?

At give DARMA’s medlemmer mulighed for:

 1. At danne sig et overblik over forskningsstøtte; ligheder og forskelle i organisering, arbejdsmåder, opgaveporteføljer, mv.
 2. Ved hjælp af temaerne skaffe kvalificeret input fra en bredere kreds vedrørende aktuelle udfordringer.
 3. At lære sine kollegers arbejdsformer og -vilkår, at kende.
 4. At skabe, udvide og vedligeholde sit professionelle netværk.
 5. At ved egen erfaring lære de danske forskningsinstitutioner at kende.

Referater og materiale fra workshopperne lægges på DARMA's hjemmeside. 

Hvordan fungerer det?

En Westensee Workshop afvikles efter en skabelon, som kan varieres inden for vide rammer. En workshop varer typisk 3-5 timer, har op til 40 deltagere, og består af tre dele:

 1. Præsentation af værtsorganisationen, gerne med en rundvisning i relevante og/eller interessante dele af organisationen, herunder gerne forskningsrelateret.
 2. Præsentation og diskussion af et særligt emne der er relevant for RMA.
 3. Socialt/netværksmoment: åben diskussion om workshoppens tema.

DARMA’s bidrag

DARMA understøtter Westensee Workshops ved et kontant bidrag på op til 200 kr. pr. deltager eller maksimalt 8.000 kr. pr. arrangement (ved 40 deltagere). DARMA's bestyrelse kan hjælpe med annoncering og tilmelding via hjemmesiden, samt publicering af rapport/referat og materiale fra arrangementet. 

Interessetilkendegivelse

Interesserede medlemmer sender en interessetilkendegivelse til DARMA’s bestyrelse på darma@darma.dk, med en kort beskrivelse af det planlagte arrangement inklusiv forventet budget og forslag til tidspunkt for afholdelse.

Workshoppen skal godkendes af DARMA Secretariat inden afholdelsen for at DARMA kan yde økonomisk support og hjælpe med markedsføringen. Værten står for den øvrige logistik herunder bestilling af lokale og forplejning. Deltagerne betaler selv for transport og evt. overnatning.


DARMA's Danmark – Westensee Workshops

Forslag til temaer

Idékatalog til inspiration til temaer for workshops. Valget er dog frit inden for DARMA's formål. I ansøgning om at arrangere en Westensee workshop skal beskrivelsen af temaet uddybes og kort begrundes.

 • Forskerstøttens organisering – fordele og ulemper
 • Incitamenter for ansøgninger til bestemte bevillingsgivere eller instrumenter
 • Opgaveregistrering i forskerstøtten – fx ansøgninger og bevillinger
 • At måle forskningsstøtte – metoder, muligheder og faldgruber
 • Indirekte omkostninger og overhead ifm. eksterne forskningsmidler
 • Internationalisering og forskningsfinansiering
 • Forskningsstøtte og karriereudvikling for forskere
 • Udenlandske private fonde
 • At arbejde med excellence
 • Koordinere store, komplekse ansøgninger/projekter
 • Strategiudvikling
 • ...eller noget helt andet...

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management